LITERATURA - NUTRIADA 20/21

Title
Przejdź do treści
Literatura
 • Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka; Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2007.
 • Peckenpaugh NJ (red.), Gajewska D. Podstawy żywienia i dietoterapia; Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 • Payne A., Barker H. wyd. I polskie (red.) Chojnacki J. Dietetyka i żywienie kliniczne; Wyd. Elsevier Urban & Partenr, Wrocław 2011.
 • Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.) Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych; Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008
 • Jarosz M. (red.) Normy żywienia dla populacji polskiej, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2017
 • Jarosz M. (red.) Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2017
 • Szajewska H., Horvath A. (red.) Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017
 • Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.) Żywienie człowieka zdrowego i chorego; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności; WN-T, Warszawa 2004.
 • Sikorski Z.E (red.). Chemia żywności, WN-T, Warszawa 2015
 • Gronowska-Senger A. (red.) Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Warszawa 2013.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kolarzyk E. (red.) Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Contento I.,Edukacja żywieniowa (Nutrition education. Linking Research, Theory, and Practice ); Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2018
 • Grzymisławski M. Dietetyka kliniczna; PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019
Aktualne wytyczne towarzystw naukowych:
 • Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Materiały edukacyjne zamieszczone na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej
Wróć do spisu treści