KONKURENCJE - Nutriada 2019

Przejdź do treści
KONKURENCJE

Test
50 pytań jednokrotnego wyboru
Test będzie się składał z 50 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu dietetyki populacyjnej - antropometrii, technologii żywności, dotyczących źródeł składników pokarmowych, norm żywienia dla ludzi zdrowych, rodzajów diet i ich zasad, a także pytań dotyczących dietetyki klinicznej, w skład której wchodzą zagadnienia z zakresu dziedzin takich jak: gastroenterologia, hepatologia, choroby metaboliczne, pediatria, neonatologia, kardiologia, endokrynologia, nefrologia, alergologia, chirurgia, geriatria, oraz żywienie kobiet ciężarnych, karmiących oraz sportowców. Wynik każdego z zespołów będzie stanowić średnia wyliczona na podstawie indywidualnych wyników każdego z członków zespołu.
Czas przeznaczony na konkurencję: 60 minut
max. 50 pkt. (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź)

Krzyżówka
składająca się z 16 haseł
Konkurencja zespołowa.  
Czas przeznaczony na konkurencję: 30 minut
max. 16 pkt. (1 punkt za każde poprawnie wpisane hasło)

Konkurencja „Stawiam na…”
W konkurencji biorą udział wszystkie drużyny zgłoszone do Turnieju, a celem gry jest uzyskanie jak największej liczby punktów. Jest ona oparta na 15 pytaniach zamkniętych, kierowanych do wszystkich drużyn. Drużyna na każde pytanie może postawić od 0 do 2 punktów na, jej zdaniem, prawidłową odpowiedź. Zasady licytacji: drużyna po usłyszeniu pytania decyduje, ile punktów chce postawić. Swoje decyzje uczestnicy zapisują na kartkach. Po wyświetleniu możliwych odpowiedzi drużyna wpisuje wybraną przez siebie odpowiedź na odpowiedni arkusz . Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje postawioną ilość punktów, natomiast za nieprawidłową, punkty są odejmowane. W razie postawienia „0” drużyna nic nie zyskuje i nic nie traci. W tej konkurencji  można zdobyć maksymalnie 30 punktów.
Czas przeznaczony na konkurencję: 45 minut
max. 30 pkt., min. (– )30 pkt.
każda drużyna obstawia liczbę punktów (0 pkt., 1 pkt tub 2 pkt.),  które:
- może zyskać w przypadku dobrej odpowiedzi
- może stracić w przypadku złej odpowiedzi
- może stracić w przypadku braku odpowiedzi
- w przypadku nie obstawienia punktów drużyna otrzymuje (-)2 punkty za pytanie

Konkurencja  „Czytania etykiet”
Konkurencja polega na rozpoznawaniu składu czterech produktów, kryjących  się pod etykietami. Można w niej zdobyć maksymalnie 4 punkty.
Czas przeznaczony na konkurencję: 15 minut
max. 16 pkt. (1 punkt za wskazanie prawidłowo każdego produktu oraz 1 punkt za prawidłowe uzasadnienie dla każdego produktu)

Konkurencja z degustacją
Zadanie polega na rozpoznaniu trzech  produktów żywnościowych bez użycia wzroku przez każdego z członków drużyny. Za tą konkurencję każda drużyna może zdobyć maksymalnie 3 punkty.
Czas przeznaczony na konkurencję: 30 minut
max. 3 pkt. (1 punkt za każdy odgadnięty produkt)

Konkurencja kliniczna
Podczas tej konkurencji członkowie zespołów będą analizować przypadki kliniczne. Przewidziano do analizy 4 przypadki dotyczące chorób osób dorosłych i dzieci. Drużyny będą losować 1 przypadek do analizy a losowanie odbędzie się w dniu poprzedzającym konkurencję konkursową. W ramach konkurencji uczestnicy zobowiązani są do przeprowadzenia ustrukturyzowanego wywiadu 24 – godzinnego oraz skonstruowania zaleceń dietetycznych. Konkurencję oceniają komisje złożone z opiekunów zespołów, przy założeniu że opiekun nie ocenia własnej drużyny.
Czas przeznaczony na konkurencję: 30 minut
max. 40 pkt. (suma punktów z formularza „kryterium oceny” uzupełnianego przez komisję dla każdej drużyny)

Wróć do spisu treści