KONKURENCJE - Nutriada 2018

Przejdź do treści
KONKURENCJE

Test
50 pytań jednokrotnego wyboru
Test będzie się składał z 50 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu dietetyki populacyjnej - antropometrii, technologii żywności, dotyczących źródeł składników pokarmowych, norm żywienia dla ludzi zdrowych, rodzajów diet i ich zasad, a także pytań dotyczących dietetyki klinicznej, w skład której wchodzą zagadnienia z zakresu dziedzin takich jak: gastroenterologia, hepatologia, choroby metaboliczne, pediatria, neonatologia, kardiologia, endokrynologia, nefrologia, alergologia, chirurgia, geriatria, oraz żywienie kobiet ciężarnych, karmiących oraz sportowców. Wynik każdego z zespołów będzie stanowić średnia wyliczona na podstawie indywidualnych wyników każdego z członków zespołu.
Czas przeznaczony na konkurencję: 60 minut

Krzyżówka
składająca się z 20 haseł
Konkurencja zespołowa.  
Czas przeznaczony na konkurencję: 30 minut

Konkurencja kliniczna
Podczas tej konkurencji członkowie zespołów będą analizować przypadki kliniczne. Przewidziano do analizy 4 przypadki dotyczące chorób osób dorosłych i dzieci. Drużyny będą losować 1 przypadek do analizy a losowanie odbędzie się w dniu poprzedzającym konkurencję konkursową. W ramach konkurencji uczestnicy zobowiązani są do przeprowadzenia ustrukturyzowanego wywiadu 24 – godzinnego oraz skonstruowania zaleceń dietetycznych. Konkurencję oceniają komisje złożone z opiekunów zespołów, przy założeniu że opiekun nie ocenia własnej drużyny.
Czas przeznaczony na konkurencję: 30 minut

Konkurencja zespołowa
Opis wkrótce

Wróć do spisu treści