REJESTRACJA - Nutriada 2019

Przejdź do treści
REJESTRACJA ON-LINE
Rejestracja została zakończona. Przesłane zgłoszenia trafią na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca, zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.
Prosimy o niedokonywanie wpłat.
UCZELNIA

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJWARUNKI UCZESTNICTWA

W Turnieju mogą wziąć udział drużyny złożone z:
  • trzech studentów kierunku dietetyka, niezależnie od etapu studiów,
  • opiekuna (obecność opiekuna nie jest wymagana).
W przypadku, gdy uczelnia kształci dietetyków na studiach I stopnia może zgłosić uczestnictwo w Turnieju 1 drużyny, a uczelnia, która prowadzi dwustopniowe kształcenie w zakresie dietetyki – 2 drużyny.

Udział w Turnieju jest płatny i wynosi 150 zł brutto od drużyny.
Liczba drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona i wynosi 16 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Uczestnictwo w Turnieju obejmuje:
• Udział w konkurencjach i wykładach,
• Nocleg z 22 na 23 marca, w przypadku zaznaczenia chęci skorzystania z niego w formularzu on-line,
• Lunch i przerwę kawową w dniu 22 marca 2019 roku oraz przerwę kawową 23 marca

Organizator zapewnia nocleg dla każdego z uczestników, jeżeli zgłoszą oni takie zapotrzebowanie w terminie do 18 lutego 2019 roku, poprzez zaznaczenie chęci skorzystania z noclegu w formularzu on-line dostępnym na stronie www.nutriada.pl

Termin zgłaszania uczestnictwa w Turnieju upływa 18 lutego 2019 roku.

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo zamknięcia listy uczestników Kongresu przed 18 lutego 2019 roku.

Wpłat należy dokonywać na konto:
ZiZ CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o.,
ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków
mBank 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009
z dopiskiem "NUTRIADA 2019" oraz nazwiskami uczestników

Wróć do spisu treści