LITERATURA - NUTRIADA 2024

Title
Przejdź do treści
LITERATURA

 1. Ciborowska H., Ciborowski A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka; Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2021.
 2. Peckenpaugh NJ (red.), Gajewska D. Podstawy żywienia i dietoterapia; Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 3. Włodarek D., Lange E. Współczesna dietoterapia. Wyd. PZWL. 2022
 4. Boniecka I., Lisik W. Dietetyka w chirurgii bariatrycznej. Wyd. PZWL 2023; rozdz.:19-21
 5. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (red.) Normy żywienia człowieka dla populacji Polski i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2020
 6. Jarosz M. (red.) Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2017
 7. Szajewska H., Horvath A. (red.) Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017
 8. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności; WN-T, Warszawa 2004.
 9. Gronowska-Senger A. (red.) Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Warszawa 2013.
 10. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Kolarzyk E. (red.) Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 12. Isobel R. Contento (red.) Edukacja żywieniowa, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2018.
 13. Szawłowski A.W (red) Żywienie w chorobach nowotworowych. Wyd. PZWL. 2020; rozdz.:7, 10, 17-19, 26, 29, 43
 14. Aktualne wytyczne towarzystw naukowych w zakresie żywienia:
  • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu
  • Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

Wróć do spisu treści