LITERATURA - NUTRIADA 2023

Title
Przejdź do treści
LITERATURA

 1. Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka; Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2007.
 2. Peckenpaugh NJ (red.), Gajewska D. Podstawy żywienia i dietoterapia; Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
 3. Payne A., Barker H. wyd. I polskie (red.) Chojnacki J. Dietetyka i żywienie kliniczne; Wyd. Elsevier Urban & Partenr, Wrocław 2011.
 4. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.) Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych; Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008
 5. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (red.) Normy żywienia człowieka dla populacji Polski i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2020
 6. Jarosz M. (red.) Dietetyka. Żywność, żywienie w prewencji i leczeniu, Wyd. IŻŻ, Warszawa 2017
 7. Szajewska H., Horvath A. (red.) Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017
 8. Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 9. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.) Żywienie człowieka zdrowego i chorego; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 10. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności; WN-T, Warszawa 2004.
 11. Sikorski Z.E (red.). Chemia żywności, WN-T, Warszawa 2015
 12. Gronowska-Senger A. (red.) Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Warszawa 2013.
 13. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 14. Kolarzyk E. (red.) Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 15. Isobel R. Contento (red.) Edukacja żywieniowa, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2018.
 16. Aktualne wytyczne towarzystw naukowych:
  1. Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego
  2. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  3. Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  4. Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
  5. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Wróć do spisu treści