KONKURENCJE - NUTRIADA 2024

Title
Przejdź do treści
Test
50 pytań jednokrotnego wyboru
Test będzie się składał z 50 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu dietetyki populacyjnej - antropometrii, technologii żywności, dotyczących źródeł składników pokarmowych, norm żywienia dla ludzi zdrowych, rodzajów diet i ich zasad, a także pytań dotyczących dietetyki klinicznej, w skład której wchodzą zagadnienia z zakresu dziedzin takich jak: gastroenterologia, hepatologia, choroby metaboliczne, pediatria, neonatologia, kardiologia, endokrynologia, nefrologia, alergologia, chirurgia, geriatria, oraz żywienie kobiet ciężarnych, karmiących oraz sportowców. Wynik każdego z zespołów będzie stanowić średnia wyliczona na podstawie indywidualnych wyników każdego z członków zespołu.

Czas:
50 minut

Punktacja:
max. 50 pkt. (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź)

Krzyżówka
Konkurencja drużynowa, polegająca na uzupełnieniu krzyżówki.

Czas:
25 minut

Punktacja:
za każdą poprawną odpowiedź drużyna dostaje 1 pkt oraz dodatkowo 1 pkt za podanie prawidłowego hasła

„Stawiam na…”
konkurencja drużynowa, oparta na 20 pytaniach zamkniętych. Drużyna w pierwszym kroku widzi pytania, bez możliwych odpowiedzi. Na tej podstawie deklaruje liczbę punktów, które chce obstawić (0 pkt., 1 pkt lub 2 pkt.),  i które:

  • może zyskać w przypadku dobrej odpowiedzi
  • może stracić w przypadku złej odpowiedzi

Po przypisaniu punktów wszystkim pytaniom pojawiają się cztery możliwe odpowiedzi a drużyna wybiera spośród nich jedną, jej zdaniem prawidłową.

Przykład:

krok 1. Drużyna widzi pytania i przypisuje liczbę punktów, które obstawia

Pytanie 1. Dzień dziecka jest obchodzony w Polsce:
ZADEKLARUJ LICZBĘ PUNKTÓW:
0
1
2

Drużyna deklaruje 2 punkty

krok 2. Drużyna widzi propozycję odpowiedzi i zaznacza według niej właściwą.

Pytanie 1. Dzień dziecka w Polsce jest obchodzony:
a) 1 czerwca
b) 1 listopada
c) 24 grudnia
d) 26 maja

Drużyna, która zaznaczy odpowiedź a (prawidłową odpowiedź) – zyskuje 2 punkty
Drużyna, która zaznaczy odpowiedź b, c lub d (odpowiedź błędna) – traci 2 punkty

Czas:
  • 8 minut - przypisanie punktów do pytań
  • 15 minut - udzielenie odpowiedzi

Punktacja:
za każde pytanie można otrzymać od -2 do 2 pkt.
Maksymalnie można zdobyć 30 pkt., maksymalnie można stracić 30 pkt.

„Czytania etykiet”
Konkurencja polega na rozpoznaniu produktu na podstawie jego składu oraz tabeli wartości odżywczych.

Czas:
25 minut

Punktacja:
Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Degustacja
Zadanie polega na rozpoznaniu produktów żywnościowych bez użycia wzroku przez każdego z członków drużyny.

Czas:
3 minuty

Punktacja:
maksymalna liczba punktów do zdobycia - 3 (1 punkt za każdy odgadnięty produkt)

Wywiad dietetyczny
Podczas tej konkurencji członkowie zespołów będą analizować przypadki kliniczne. Przewidziano do analizy 4 przypadki dotyczące chorób osób dorosłych i dzieci. Drużyny będą losować 1 przypadek do analizy a losowanie odbędzie się w dniu poprzedzającym konkurencję konkursową. W ramach konkurencji uczestnicy zobowiązani są do przeprowadzenia ustrukturyzowanego wywiadu 24 – godzinnego oraz skonstruowania zaleceń dietetycznych. Konkurencję oceniają komisje złożone z opiekunów zespołów, przy założeniu że opiekun nie ocenia własnej drużyny.

Czas:
60 minut (30 minut wywiad + 30 minut ułożenie jadłospisu)

Punktacja:
max. 40 pkt. (suma punktów z formularza „kryterium oceny” uzupełnianego przez eksperta)
Wróć do spisu treści