ZASADY TURNIEJU - NUTRIADA 20/21

Title
Przejdź do treści
ZASADY
Turniej Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA 2021 jest konkursem drużynowym, przeprowadzonym online, w którym udział mogą wziąć drużyny składające się z czterech osób – 3 studentów kierunku dietetyka, niezależnie od etapu studiów oraz 1 opiekuna.

Wszystkie konkurencje zostaną przeprowadzone online a drużyna, przystępując do turnieju, musi spełnić poniższe wymagania:

 • drużyna musi znajdować się przed jednym ekranem, zalogowana poprzez adres mailowy przypisany do drużyny, z zachowaniem rygoru sanitarnego, obowiązującego na dzień organizacji turnieju;
 • drużyna udostępnia organizatorowi  jeden adres mailowy na potrzeby turnieju, który pełni rolę identyfikatora drużyny;
 • drużyna wyznacza jednego z członków drużyny (studenta) na kapitana, którego zadaniem jest udzielanie odpowiedzi, poprzez udostępnione przez organizatora narzędzie do przeprowadzenia turnieju;
 • wyznaczony kapitan musi wziąć udział w spotkaniu technicznym, podczas którego wyjaśnione zostaną zasady przeprowadzenia turnieju. O terminie spotkania organizatorzy poinformują oddzielną wiadomością. Odbędzie się ono nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem Turnieju;
 • drużyna musi dysponować, na czas turnieju, dostępem do komputera z podłączoną kamerą, mikrofonem, myszą oraz klawiaturą;
 • rekomendujemy korzystanie z jednej z popularnych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge lub Safari. Ważne aby przeglądarka była zaktualizowana;
 • drużyna musi mieć dostęp do stałej sieci internet poprzez stabilne łącze internetowe o minimalnej przepustowości 10 Mbps.

W trakcie trwania poszczególnych konkurencji, podczas turnieju, zabronione jest:

 • korzystanie z książek, telefonów komórkowych, innych stron internetowych niż służąca do zalogowania się na turniej;
 • korzystanie z pomocy osób trzecich;
 • korzystanie z pomocy opiekunów.

Drużyny, które nie będą przestrzegały powyższych zasad zostaną zdyskwalifikowane. Dla pierwszych trzech drużyn z największą liczbą punktów przewidziano nagrody.
KONKURENCJE
Test
konkurencja drużynowa, składająca się z 50 pytań jednokrotnego wyboru i pięcioma wariantami odpowiedzi.

Czas:
50 minut

Punktacja:
max. 50 pkt. (1 punkt za każdą poprawną odpowiedź)

Krzyżówka
Konkurencja drużynowa, polegająca na uzupełnieniu krzyżówki składającej się z 16 haseł.

Czas:
25 minut

Punktacja:
za każdą poprawną odpowiedź drużyna dostaje 1 pkt oraz dodatkowo 1 pkt za podanie prawidłowego hasła (łącznie 17 punktów)

Konkurencja „Stawiam na…”
konkurencja drużynowa, oparta na 15 pytaniach zamkniętych. Drużyna w pierwszym kroku widzi pytania, bez możliwych odpowiedzi. Na tej podstawie deklaruje liczbę punktów, które chce obstawić (0 pkt., 1 pkt lub 2 pkt.),  i które:

 • może zyskać w przypadku dobrej odpowiedzi
 • może stracić w przypadku złej odpowiedzi

Po przypisaniu punktów wszystkim pytaniom pojawiają się cztery możliwe odpowiedzi a drużyna wybiera spośród nich jedną, jej zdaniem prawidłową.

Przykład:

krok 1. Drużyna widzi pytania i przypisuje liczbę punktów, które obstawia

Pytanie 1. Dzień dziecka jest obchodzony w Polsce:
ZADEKLARUJ LICZBĘ PUNKTÓW:
0
1
2

Drużyna deklaruje 2 punkty

krok 2. Drużyna widzi propozycję odpowiedzi i zaznacza według niej właściwą.

Pytanie 1. Dzień dziecka w Polsce jest obchodzony:
a) 1 czerwca
b) 1 listopada
c) 24 grudnia
d) 26 maja

Drużyna, która zaznaczy odpowiedź a (prawidłową odpowiedź) – zyskuje 2 punkty
Drużyna, która zaznaczy odpowiedź b, c lub d (odpowiedź błędna) – traci 2 punkty

Czas:
 • 8 minut - przypisanie punktów do pytań
 • 15 minut - udzielenie odpowiedzi

Punktacja:
za każde pytanie można otrzymać od -2 do 2 pkt.
Maksymalnie można zdobyć 30 pkt., maksymalnie można stracić 30 pkt.

Konkurencja  „Czytania etykiet”
Konkurencja polega na rozpoznaniu produktu na podstawie jego składu oraz tabeli wartości odżywczych.
Do rozpoznania drużyny będą miały 12 produktów. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Czas:
25 minut

Punktacja:
maksymalna liczba punktów do zdobycia -  12

Konkurencja kliniczna
Podczas tej konkurencji członkowie zespołów będą analizować przypadki kliniczne. Przewidziano do analizy 4 przypadki dotyczące chorób osób dorosłych i dzieci. Drużyny będą losować 1 przypadek do analizy a losowanie odbędzie się w dniu poprzedzającym konkurencję konkursową. W ramach konkurencji każda drużyna zobowiązana jest do przeprowadzenia ustrukturyzowanego wywiadu 24 – godzinnego, ułożenie 1 dniowego jadłospisu w programie dietetycznym Kcalmar pro (do którego dostęp zostanie zapewniony przez Organizatora) oraz skonstruowania zaleceń dietetycznych. Konkurencję ocenia ekspert/autor przypadku klinicznego na podstawie kryteriów zawartych w formularzu „Kryteria Oceny”, które są  takie same dla wszystkich przypadków klinicznych.  Przebieg konkurencji będzie rejestrowany.

Czas:
60 minut (30 minut wywiad + 30 minut ułożenie jadłospisu)

Punktacja:
max. 40 pkt. (suma punktów z formularza „kryterium oceny” uzupełnianego przez eksperta)

Wróć do spisu treści