UCZESTNICTWO - NUTRIADA 2020

Title
Przejdź do treści
WARUNKI UCZESTNICTWA
W Turnieju mogą wziąć udział drużyny złożone z:
  • trzech studentów kierunku dietetyka, niezależnie od etapu studiów,
  • opiekuna (obecność opiekuna nie jest wymagana).

W przypadku, gdy uczelnia kształci dietetyków na studiach I stopnia może zgłosić uczestnictwo w Turnieju 1 drużyny, a uczelnia, która prowadzi dwustopniowe kształcenie w zakresie dietetyki – 2 drużyny.

Udział w Turnieju jest płatny i wynosi 199 zł brutto od drużyny.
Liczba drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona i wynosi 16 (decyduje kolejność zgłoszeń)
Uczestnictwo w Turnieju obejmuje:
  • Udział w konkurencjach i wykładach,
  • Nocleg z 24 na 25 kwietnia, w przypadku zaznaczenia chęci skorzystania z niego w formularzu on-line,
  • Lunch i przerwę kawową w dniu 24 kwietnia 2020 roku oraz przerwę kawową 25 kwietnia

Organizator zapewnia nocleg dla każdego z uczestników, jeżeli zgłoszą oni takie zapotrzebowanie w terminie do 30 marca 2020 roku, poprzez zaznaczenie chęci skorzystania z noclegu w formularzu on-line dostępnym na stronie www.nutriada.pl

Termin zgłaszania uczestnictwa w Turnieju upływa 30 marca 2020 roku.
Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo zamknięcia listy uczestników Kongresu przed 30 marca 2020 roku.
Wpłat należy dokonywać na konto:
ZiZ CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o.,
ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków
mBank 70 1140 1081 0000 2164 4100 1009
z dopiskiem "NUTRIADA 2020" oraz nazwiskami uczestników
REGULAMINY
Wróć do spisu treści